Posted in Դաստիարակի օրագիր

received_2463616620550267

Սաներ հետ նստած զրուցում ենք,սաներից ՝Լեոն հարցնում է
֊Ընկեր Սոնան ու՞րա գնացել
֊Հիվանդանոց
֊Ինչու՞
֊Դե քիթիկը ջարդվել էր,պետք է վիրահատեն
֊Ընկեր Սոնայի քիթը կտրելու են դնեն բերանին ընկեր Իվետա ,֊ զարմացած հարցրեց Լեոն։ 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s