Posted in Դաստիարակի օրագիր

Իմ կարծիքը «Իմ մարմինն անձնականն է» գրքի մասին

Ես՝ որպես սոցիալական աշխատող, համամիտ եմ գրքի հեղինակի հետ։ Երեխային պետք է իրազեկել, որպեսզի հետագայում խուսափենք բազում խնդրահարույց իրավիճակներից։ Այո, իրազեկումը նպաստում է կանխարգելմանը, սակայն որպես դաստիարակ կարծում եմ, որ ծնողն ինքը պետք է ընտրի ինչպես սկսել երեխայի հետ այսքան նուրբ ու խոցելի թեմայի վերաբերյալ զրույցը և ինչ մեթոդներով։