Posted in Ամառային պարտեզ

Բակային խաղեր “Ամառային պարտեզ” ստուգատես օր 3

received_548234932583635

 

Այսօր «Ամառային պարտեզ» ստուգատեսի երրորդ օրն էր։ սաների հետ կազմակերպեցինք բակային խաղեր։ Երկու խմբի սաների հետ նախ բակում կազմակերպեցինք մարզական խաղ․ Սաները պարկերի մեջ են մտնում , թռչկոտելով հասնում են աթոռին  ու ձեռքերի օգնությամբ  սահելով գնում են առաջ, հասնում են ներքնակին , որի վրա էլ գլուխկոնծի են տալիս: Այնուհետև սաների  հետ խաղում ենք ռեզին , պարան  , օղակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s