Posted in Ամառային պարտեզ

Ջրային խաղ “Ամառային պարտեզ “ստուգատես օր 2

 

Այսօր Հյուսիսային դպրոց ֊պարտեզ 2֊4 տարեկաները լողափում խաղում են ջրային խաղ. տարրաների մեջ լցնում ենք ջուր,սաները բաժակների օգնությամբ ջուրը տեղափոխում են մի տարրայից  մյուսը առանց ձեռքերի օգնության:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s