Posted in Ամառային պարտեզ

Այլընտրանքային գունավոր փրփուր

20190611_113310

Այսօր սանի հետ որոշեցինք պատրաստել փրփուր բայց ոչ թե սովորական այլ գունավոր։ Փրփուրը պատրաստելուց հետո սանը բաբակյա փայտիկների միջոցով փրփուրի վրա ներկեցին։

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s